Мугалим долбоорунун максаты

Жаш мугалимдерди айыл жериндеги мектепке баруусуна жана жогорку окуу жайында алган билимдерин кийинки муундарга берүүсүнө материалдык жактан көмөк көрсөтүү – бул биздин демилгенин негизги максаты. Бул далалат аркылуу Кыргызстандагы ар бир окуучу жеткиликтүү орто билим алуусуна умтулабыз.

Бул уюмга Германиянын жана Кыргызстандын жаш атуулдарынын демилгеси менен негиз салынган. Кыргызстандагы билим берүү тармагынын абалы күндөн-күнгө начарлашы жана өзгөчө айыл жеринде мугамлимдердин жетишсиздиги бул жарандарды тынчсыздандырып бул долбоорду баштоого түрткү болду.